Najlepszy Odkurzacz doParkietów

Podczas odkurzania drewnianejpodłogiwmałymkąciedochodzi do wypadku。użycieniewłaściwejszczotkipróżniowejmožespowodowaćzarysowanialub smugi na delikatnychpodłogach。Możnatemu jednak zapobiec zapomocýszczotkido parkietu lub szczotki do wielu powierzchni。MiękkieWłosiezapewnia,żeszczotka odkurzacza nie stoibezpośśśśśioppśniezapewniaogromnąmoc ssania。

AbyUpewnićSić,żedokonasz Najlepszego Wyboru,WybraliśmyNajlepszy Odkurzacz DoParkietów。Szukaliśmynajlepszego wyboru dlakażdegotypu odkurzacza:od bezprzewodowo odkurzacza kijowego do lekkiego odkurzacza bezworkowonakółkach。

Najlepszy Odkurzacz doParkietówWPolsce

Odkurzacz bezworkowy.
飞利浦FC9745 PowerPro专家

飞利浦FC9745 / 09 Power Pro专家

飞利浦FC9745 / 09 PowerPro专家到Najlepszy Bezworkowy Odkurzacz doParkietów。十型摩托车Wyposażonywszczotkędo parkietu i maOgromnąmoc ssania na ruardychpodłogach。Dziękidużymgumowymkołomrównieższansa na smugi jest minimalna。
★★★★★
TradyCyjny Odkurzacz.
飞利浦FC8780表演者

飞利浦表演者静音FC8780 / 09

Philips Performer Silent FC8780 / 09至NajlepszyWybórDLATradyCyjnego Odkurzacza Workowogo Do DelikatnychPodłóg。Tego ModeludołęczonaJestRównieżMiękkaSzczotkado Parkietu。NapīdyBardzoŁatwe.
★★★★★
Odkurzacz pionowy.
Dyson Omni滑行

Dyson Omni滑行

Wolisz Bezprzewodowe OdkurzanieParkietów?wtedy najlepiejwybraćdyson omni滑行。Model Ten Posiada DwaMiękkiePędzle蓬松I Pozwala NaObróto 360 stopni wraz z Ustnikiem。oznacza到,żenie musiszwykonywaćszalonychruchówślizgowych。
★★★★★

Co JestWaïneWODKURZACZUDO PARKIETOOW?

Kiedy Szukasz Odkurzacza DoWraïliwejpodłogi,WaïneJest,AbyZwrócićUwagìnastopieńOchrony,Jaki Zapewnia SzczotkaSsīca。naprzykładszczotka do parkietu madługie,miękkiewłosie,któreminimalizujeryzyko zarysowania。ściągaczkajest联合盟联盟Nieco Bardziej NadZiemić,Co BardzoRóžniSięODSZCzotki做NP。OdkurzaczaDowanów

Ale Nie TylkoMiękkaSzczotkaDo Parkietu JestWaïnymWymogiem。Kółkaodkurzaczasōbyćmożrerównieważne:jeśliniemajągumowejkrawīdzi,mogąszybkospowodowaýpaskilub zarysowania na parkiecie。dużąrolęodgrywatutajrównieżzwrotnośćodkurzacza:utrudniaýsskręcanie,może到spowodowaćuluzkodzenia。

JeśliKołaodkurzacza niemajągumowejkrawędzi,može到szybkospowodowaćsmugi lub zarysowania na parkiecie。

Do tochpodłógwybierz odkurzacz zeszczotkądo parkietu

Chociażskupiliśmysięw tych badaniach napodłogach·帕克·帕蒂奇,Istnieje Wiele InnychPodłóg,KtóreSąPodatnena ZarysowaniaIślady。jakowraïliweekreȱlamynastȱpującerodzajepodłóg:

  • podłogipcv.
  • PodłogiLaminowane.
  • Parkiet IPodłogidrewniane

Naszym Zdaniem Do OdkurzaniaPowyższychchogłógKonieczneJestUīycieSzczotkiDo Parkietu Lub Szczotki Do Wielu Powierzchni。zwróćuwagęnanastępującekwestiepodczasużywaniaszczotki do wielu powierzchni:jeślizapomniszjìzmienić,gdy prezejdziesz z Dywanu na parkiet,nadalmožeszjìzarysować。NasząProidencjąjestwięcszczotka doparkietów。

Szczotka do wielu powierzchni doparkietów
Szczotka do wielu powierzchnimožebyćrównieżużywanajako szczotka do parkietu。Zwróćszczególnąuwagęnaprezełęcznik,格迪przechodzisz zzhykładzinynaparkiet,Aby Zapobiec Zarysoom。

Jak Szukamy Najlepszego Odkurzacza doParkietów

W naszych badaniach nad najlepszym odkurzaczem doparkietówatjacznie dalejniżtylkonaobecnośćszczotki doparkietów。naprzykładsprawdzamyteż,jakiekołaznajdująsiępod tradycyjnym odkurzaczem我na ile jest zwrotny。Czyłatwopoděazatobù,czyteżkołanie s haireporadzićsobiezostrymzakrętem,co skutkuje paskiem napodłodze?

Czynniki Badawcze.

Aby Dokonać纳杰尔普斯Zego Wyboru DlaWraïliwychPodłógParkietowych,Przeanalizowaliśmynastępująceczynniki。

  • dostarczone szczotkissïce:Czy Odkurzacz jestWyposażonywmiękkąszczotkędo parkietu?PrawieKaïdyOdkurzacz MaKoścówkýKombi,ZaPomocýKtórejMożemyODKURZAćRównieżPodłogidrewniane,Ale Nie Jest到Nasza Propermencja。
  • MOC Ssania Na TwardychPodłogach:Oczywiściemusibyćrównieýbardzodobra moc ssania na ruardychpodłogach。jaka jestwydajnośćssania podwzględemzbierania kurzu napodłogachdrewnianych?
  • zwrotność:JAKŁATWOPODTAA ZA NAMI ODKURZACZ?CZYŁATWOSIęZGINA I CZYMOżNAGOŁatwoODKURZAIN PODSZAFKą?
  • 瓦加:Waïnajesttutajrównieżwagaodkurzacza。IMLżejszyodkurzacz,Tym Mniejsze Ryzyko Uszkodzenia,JeśliProzypadkowoUpadnie NaPodłogę。

Opróczpowyższychychyczynówsprawdzamyrównieżkaiecechy jak poziomhałasuiimisjapyłuodkurzacza。

Odkurzacz Pionowy Czy Odkurzacz NaKółkach?

W Naszych Badaniach Najlepszego Odkurzacza doParkietówWyróżniliśmytrzymodele:odkurzacz tradycyjny z Workiem na Kurz,Odkurzacz bezworkowy.oraz odkurzacz pionowy。Kaśdyodkurzacz ma swoje unikalne双城,kakřejeślispojrozymy na zastosowanie nawraïliwychpodłogach。

Jeślispojrzymy na Odkurzacz Pionowy,到Nie Masz Tradycyjnego Odkurzacza,KtóryUsiszCiągnąćzasobą。oznacza到,żenie ma szans nauszkodzeniekółLubpazostawieniegumowego paska napodłodze,jeśliskręciszzbyt ostro。Ponadto zapomocąbezprzewodowogoOdkurzacza pionowegoMoëeszodkurzaćznacznie bardziej mobilnie,atakżemożeszgoużywaćjakoodkurzaczaręcznego做Małychzakamarków。

Jeślijednak zdecydujeszsięna odkurzacz nakółkach,nie musiszmartwićsięomaksymalnąąywotnośćbattiiiiczasŁadowania。Po Proostuwkładaszwtyczkędo gniazdka,po czymmożeszodkurzaćbezkońca。Moëeszjednakrównieżrozważyćwybór:czy wybierasz型号zkieszeniączy bez。prTradycyJnym Odkurzaczu.z Workiem trzebaciąlingkupowaćnowe worki do Odkurzacza,AleOprónianieJestieMestO Wiele Bardziej Higieniczne。Lepszywybórdlaosóbzalergiýnakurz。

Z Drugiej SrichDziękiodkurzaczowi bezworkowemu nie musiszjużkupowaćworkówdo Odkurzacza i CieszyszSińStałęmocýSsania。NawetJežliPojemnikNa KurzSińZapełni。

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu