odkurzacz nie zasysa:przyczyna我rozwiązanie

odkurzacz nie zasysa.

MożeSięZdarzyō,żeOdkurzacznagle Straci Moc Ssania。naprzykładmožewystəpićznaczniezmniejszonasiłassania lub wogólenie ssie。到BardzoDenerwujõce,PonieważOdkurzacz NieMožejużzasysaćbrudu,tywłaściwiezamiatasz。我碰到了jest do bani ...

Nie ObawiajSië,JeśliWójOdkurzaczPrzestanieSsać:W Wielu PrzypadkachMoëna到ŁatwoNaprawić!PrzyjrzyjmySić,Dlaczego OdkurzaczMoëeTracićMocSsania,一个Następnie,JakMoëeszJąPonnownieZwiększyć。

od czegozależymoc ssania odkurzacza?

AbyOkreńlić,Jak DobrzeDziałaOdkurzacz,ZawszePatrzýNaMoc Ssania W Mooichrecenzjach odkurzaczy.。ChociańCzęstoMówiSić,żeliczbawatówodkurzaczamówicoïo sile ssania,jest odwrotnie。Liczbawatówniemówinic o Mocy Ssania,StałoSięJasne W Moim Artykule OMocy Ssania Odkurzacza.

ChociańCzęstoMówiSić,żeliczbawatówodkurzaczamówicoïo sile ssania,jest odwrotnie。

MOC SSANIAZależyGłównieODPOŁąCZENIACZęśCII STRIPNIACZYSTOśCIFILTROW。a totak�eszeregElementów,któremogąpowodowańspadekmocy ssania,jeślinie jest to wporządku。

przyczyny odkurzacza,którynie ssie

przyczyn zmniejszenia mocy ssaniamożebyćwiele。wymieniamnajczęstsze问题:

  • OdkurzaczjestPełenKurzu:Jeśliodkurzacz niebyłopróžnianyprzezdługiczas,MožeStańSięZBYTPEŁNY。MOC SSANIAMOżESIęZMNIEJSZAćWRAZ ZE WZROSTEMPODCIśnienia。*
  • Zatkany Lub Stary Filtr:Nieumyty Lub Stary FiltrMożeSięZatkać。utrudnia到przepływpowtietrza i Opuszczenie Odkurzacza。
  • Wyciek Powietrza:JeśliJakakolwiekCzęść聂克拉维斯·斯蒂,莫ż·威斯塔·鲍威Przeciek Powietrza。w efekcie odkurzacz ma mniejszemośliwościzasysaniapowietrza w jednym miejscu。otwórzprowadnicęmebla na uchwycie,zauwařysz,żeSiłaSsanianatychmiast Spada。
  • Zablokowanie:ZablokowaniePrūtaodkurzacza lub szczotkissącejmožecałkowicieuniemożliwićodkurzaczowi zasysanie。
  • Bateria,KtóraJestPrawie Pusta:RozładowanaBateriaMožeSpowodowaï,żeOdkurzaczBędzieSłabszy。**

*pełnyodkurzaczmožespowodowaćutratōmocy ssania。jednakzależy到od rodzaju odkurzacza。Częstodaknie jest w przypadku odkurzacza bezworkowo:Zachowuje在Moc Ssania Nawet PoZapełnieniuPojjemnikaNa Kurz。

** odkurzacze bezprzewodowekorzystajązbaterii。w wielu przypadkach odkurzaczmożestięmniejwydajny,jeślibateriasięwyczerpie。到jedna z wadBezprzewodowoeodkurzania.

zwiększeniemocy ssania odkurzacza

jakwspomniałemwcześniej,nie musisz od razuwyrzucaćodkurzacza,jeślijużnie jest do niczego(Dobze)。w wielu przypadkachmożeszjuōrozwiązać问题,sprawdzającodkurzacz podkątemewentualnychzatorów。马到równieżpozytywnywpływna to,JakDługodziałaodkurzacz

w wielu przypadkachmożeszjuōrozwiązać问题,sprawdzającodkurzacz podkątemewentualnychzatorów。

ZobaczPonižej,Jak PrawdopodobnieMoëesz庞大ZwiększyćMoc Ssania Odkurzacza。

  • opróżnianiepojemnikana Kurz:JeśliPojemnikNa Kurz Lub Worek Na Kurz JestPełny,OdkurzaczMožeSssania。opróżnijpojemnikna kurz lubwymieńworek na kurz na nowy。
  • Sprawdzanie,Czy Nie Ma Blokad:WyjmijróīneCzęciodkurzacza isprawdō,捷克·尼西Zablokowane。Swojąrogō,czy wiesz,żZasysanieIgiełsoSnowych.Možejużpowodowaćzablokowaniewwężuodkurzacza?
  • SprawdōMośliweWyciekiPowietrza:Sprawdýdrążek,wążiszczotkęssəcəpodkątempołęczeń。Jeśli到Moğliwe,Uszczelnij GoTaïmąsilikonowąLubWymieńCZ‖,KtóraJużniePasuje。
  • mycie filtrow:Ważnejest,aby commentnie my'Lub WymieniaćFiltry。Odkryj,JakŁatwoCzyścićiltrhepa.

uwaga:czy.Odkurzaczśmierdzi.还naprzykład做spalonej gumy czy plastiku?Moëe到oznaczaćuszkodzeniesilnika odkurzacza lubInnąuszkodzonączęść。聂odkurzaj dalej i skonsultujsięz生产者!

万博app网页版
商标
在设置中启用注册 - 一般
Baidu