OdkurzanieIgiełSosnowychZapomocąOdkurzacza:mądryPomysł?

OdkurzanieIgiełSosnowych

w czasie wakacji niemoëeZabraknąćPięknejchoinki。jeślizdecydujeszsięnaprawdziwąChoinkęchamiast sztucznej,bezwątpieniabędzieszMiećdo do czynieniazygłamisosnowymi sonowyminapodłodze。Nie Tylko Podczas przenoszenia lub ozdabiania choinki:częstochoinka juinka up po lekkim dotkim dotkei gubi gubi gubiigłysosnowe。

naszczęścieodkurzaczmoëepomócwitwym oczyszczeniutychigiełSosnowych。Jest Jednak Kilka rzeczy,NaKtóreNależyZwrócićUwagę,Zanim po prostu Zassie Zassie ZassieIgłySosnowe Sosnowe Odkurzaczem。MoêeSzybkoSięzatkać,Nawetpęknąć。

Czy OdkurzanieIgieł做choinek jest wporządku吗?

jeśliwszędziew domu natknieszsięnaigłysosnowe,to naturalnie chcesz jak jak najszybciejzaopatrzyćSięw odkurzacz。Nie Jest到Jednak Tak DobryPomysł,JaksięWydaje:PonieważigłySosnowechoinkiMogąZawieraćZawieraćMywicęmogąutkwićw szczotcessącej,po czym mocSsania OdkurzaczaMoêeZostaćZnacznieZmniejszona。

PrzedRozpoczęCiemOdkurzaniawartoWymienićKońcówkęOdkurzaczanasawkęSzczelinową,tak jak ssawka szczelinowa。Zmniejsza到Ryzyko Zatkania Odkurzacza I Gromadzeniasięw nimIgiełSosnowych。gorącopolecamrównieêsprawdzenie,czy worek do odkurzacza(lub pojemnik na kurz Z Zodkurzaczem bezworkowym)JestWystarczającopusty:igliwie sosnowe Zapewnia,pojemnik na kurznapełniasięBardzoszybko。

Korzystanie Z Innych Odkurzaczy

JeśliMaszodkurzaczręczny润滑Odkurzacz PionowyZe Zintegrowanym Odkurzaczemręcznym,Chwycenie gorównieżoMImeicbyćSprytne。IgłySosnowenieMusząprzebyćDługiejdrogi,abytrafićdo pojemnika na kurz。ponadtodziękitymdwómtypom odkurzaczyomnaodkurzaćpod podchoinkąznacznie znacznie latwiej i bardziej mobilnie,dziękiczemu szemu szemu szansa szansa na kontakt z choinkt z choink z choink znacznie mniejsza。

niedawno firma irobotopublikowałaWiadomość,e jejodkurzacze-robotypotrafiąterazRównieêRozpoznawaćChoinki。Zapobiega至RównieêUderzaniu Robota Odkurzacza WChoinkę

Alternatywa:ZmieśćJeMiotłą!

Moim ZdaniemNajlepsząopcją开玩笑ZwykłaMiotła。utrzymujesz odkurzacz wczystościiporządku,amiotłępodnosiszznacznie szybciej!zamiataj sosnoweigłyi po prostuwyrzućjedo kosza!

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu