Odkurzanie Materaca:Jak toZrobić?

Odkurzanie Materaca

Czy Wiesz,贝Osoba traciokołoVitrawilgoci wciągunocy i e wszystko tomoêewchłonąćwistwójMaterac?ponadtoczłowiektraci dziennie mirionypłatkówSkóry,KtóreMoënaznaleChnalećRównieêWnieêWswoimw swoim根。常规的Odkurzanie MateracaMoëeZnacznieZmniejszyćRyzykoryzyko reakcji alergicznych。

W Tym Artykule Opowiem Ci Wszystko,Co MusiszWiedziećO Odkurzaniu Mattraca。

dlaczego odkurzanie materaca jestwaêne

podczas odkurzania sypialniczęstozapominasięo了ku ku i Materacu。塔克(Tak),odkurzamy pod至ki kiem,麦芽啤酒(Nie Wystarczy)。MateracMoëeBardzoszybkosięZapylić;ZwłaszczaJeślinie Masz Otwartej Podstawy Z Listew。

WłaśnieCipowiedziałem,OsobatraciśrednioćwierćDopółLitraPłynówna noc no noc。到,wpołączeniuz至upieêmem,sprawia,e e g to to to to to to to to to to to to to to to to to to to Idealne miejsce dla roztoczy,jednegoAlergenówWDomu。到MałeStworzeniemywisięludzkimlupieêmemi lubiciepłei wilgotne miejsca。Materac到WspaniałeMiejscedla tego Zwierzaka。

Te AlergenyMogąbyćCoercnew Materacu

W MateracuczęstoMoênaZnalećRó这Alergeny。częstoto niewielewspólnegozhigieną:nawet w czystych domachwystępujewiele wielealergenów。W MateracuMoëeszNapotkaćNastępujceAlergeny:

 • Pyłek:Wietrzenie Sypialni Jest BardzoWaêne。杰德纳克PyłkiMogąWiać,słońceVanceMoëeTrafić做两个jegotwojegoêkai Materaca。jeśliJesteśnatowraêliwy - ZwanyTakżeKataremsiennym - MoëeszRozwinądolegliściukładuOddechowego。
 • Sierść/olupieêZwierząT:w domu z psem lub kotemSierśćZwierząTMoëeRównieżZnalećSięwItó誉。NawetJeśliZostawisz Swojego Zwierzaka pozasypialnią。wszczególnościSierśćZwierzątomepowodowaćReakcjęAlergiczną。
 • Roztocza Kurzu Domowego:jakju松WSPOMNIAłem,Roztocza Kurzu DomowegoMogąbyćRównieêCoercnew Materacu ipościeli。TeMałeStworzeniasątakałe,要求ICHNieWidać。

odkurzanie odkurzaczem做孕产

Odkurzanie Materaca Nie Jest Trudne。JednakWaêneJest,AbyuëwaćDobregoodkurzacza,którysiędo tego nadaje。Ale co Sprawia,Odkurzacz Jest Jest Prawdziwym Odkurzaczem孕产物吗?Moim Zdaniem MusispełniećprzynajmniejnastępująceCechy:

 • MusiMiećFiltrHEPA(最低HEPA 13)
 • musi到byćSzczotka做生物lub zmotoryzowana turboszczotka
 • odkurzacz musimiećdobrąsiłęSsanianamiękkichpowierzchniachiach

计划Krok Po Kroku:Odkurzanie Materaca

Czy Masz Odpowiedni Odkurzacz?następnieMoëszWykonaćPoniêszeCzynności,AbyDokładnieOdkurzyćMaterac。

 1. usuńcałąPościelz至
 2. usuńwszelkiepokrowce na materac
 3. Odkurz Materac,ZaczynającOdWezgłowia
 4. następnieodkurzzewnętrznekrawędziemateraca
 5. OdwróćMaterac I Odkurzspód
 6. umieśćMateracZ Powrotem我们właściwejpozycji w ramie l ramiełka

Uwaga:Odkurzanie MateracaMogłoPowodowaćKurzi brud pod pod pod pod pod。dlatego nigdy niezapomnijpó加尼耶·odkurzyćpodpodolókimkiem。

万博app网页版
标识
在设置中启用注册 - 一般
Baidu